İÇ TİCARET

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

06 Şubat 2024 - 10:37:22

Sayın Üyemiz,

Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nden Odamıza gelen “Aktif İşgücü Programları” konulu yazı şu şekilde;

“Kurumumuz tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin ve çalışanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen kurs ve programlarda, 20/01/2024 tarih ve 32435 sayılı Resmi Gazete ile Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda kuruma kayıtlı işsizlerin önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ve İşbaşı Eğitim Programlarında istihdam taahhüt oranı en az % 70’ten % 60’a; zorunlu istihdam süresi ise fiili program gününün üç katından iki katma düşürülmüştür. Ayrıca daha önce uygulanmakta olan sektör kısıtlamaları da kaldırılmıştır. Söz konusu değişikliklerin üyelere duyurulması” istenmektedir.


Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.