MESLEK KOMİTELERİ

MESLEK KOMİTELERİ

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ

Ocak ve Mart 2023 ayları içerisinde kesimi yapılacak olan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilecek olan sakatat, deri ve bağırsak satışı, ihale usulü ile yapılacaktır.

...

NİKOTİN KALINTISI

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İyi tarım uygulamaları kapsamında; gıda işletmelerinde üretim depolama taşıma ve benzeri aşamalar...

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Kanun'na 57/A maddesi eklenmiş, 58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) fıkraları değiştirilmiştir.

...

BTK TOBBUYUM İNTERNET ALAN ADI UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZÜM SÜRECİ

İnternet alan adları uyuşmazlıkları çözmek için TOBBUYUM'a başvurabilirsiniz.

...

KGF DESTEK PAKETLERİ

GÜNCEL KGF DESTEK PAKETLERİ EKTE YER ALMAKTADIR.

...

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTLERİ

KOSGEB TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İŞLETME GELİŞTİRME PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR GÖRSEL EKTE SUNULMUŞTUR

...

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE YENİ UFUKLAR SEMPOZYUMU DUYURUSU

24 KASIM 2022 WYNDHAM HOTEL TAŞKENT ÖZBEKİSTAN

...

EKONOMİK TARİFE SORUNLARI GRUBU (ETSG) SEKTÖR DUYURUSU

Avrupa Birliği veya Türk firmaları tarafından 01.07.2023 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşya ile ilgili ekte sunulan listeye ilişkin itirazların Ticaret Bakanlığı'na en geç 04.11.202

...

ARPA SATIŞI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kayseri Başmüdürlüğü

...

TANITIM VE YAYINLA İLGİLİ DİĞER İŞLER

Laboratuvar ve Araştırma Yapısı Portalı Envanter Bilgi Sistemi erişime açılmıştır.

...