Akreditasyon

Akreditasyon

AKREDİTASYON VE KALİTE YÖNETİMİ


Akreditasyon; “Bir kuruluşun, belli kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesidir”.

TOBB’un, İngiltere Odalar Birliğinin işbirliği ile 2001 yılından itibaren yürütmeye başladığı ve 30 Haziran 2005 tarihinden itibaren de Türk Loydu Vakfı ile birlikte sürdürülen proje çerçevesinde; Türk oda sistemi için oldukça önemli olan “Kalite Stratejisi” çalışmalarını içermektedir.

Girişimin amacı; Odalarımız/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda/Borsa sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması ve bu sayede Türk oda/borsa sisteminin Avrupa oda/borsa sistemine uyumunun sağlanmasıdır.

I. Dönemde 10 oda ve II. Dönemde 14 oda akredite edilmiştir. Daha sonra, Türk Loydu Vakfı işbirliği ile devam ettirilen III. Dönemde 14 oda akredite edilmiş olup, Kayseri Ticaret Odası’nın da içerisinde bulunduğu IV. Dönemde 15 oda, V. Dönem 15 oda/borsa, IV. Dönem 17 oda/borsa, VII. Dönem 16 oda/borsa, VIII. Dönem ise 30 oda/borsa akredite edilmiştir ve 21 oda/borsa projeye dahil edilmiştir.

2012 yılına gelindiğinde akredite Oda/Borsa sayısı 131 olmuştur.

Kayseri Ticaret Odası Mart 2007 tarihinde yapılan tetkikten sonra Akreditasyon Sistemine dahil edilmiştir.

Odamız 2007 yılında almış olduğu ve 2016 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistem Belgesi ve 1998 yılında almış olduğu ve son olarak yine 2013 yılında 3 yıllığına yenilemiş olduğu TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile kaliteli ve akredite hizmetlerine devam etmektedir.