BİRİMLER
Basın, Yayın

Basın, Yayın

BASIN YAYIN POLİTİKASI

Kurumumuzun ulusal ve uluslararası medyada sürekli tanınırlığını ve faaliyetlerini güncel tutan dürüst ve basın ilkelerine uygun çalışma yapmak.

BASIN YAYIN BİRİMİNİN SUNDUĞU HİZMETLER:

Basın ve Yayın Faaliyetleri

Dünya ve ülke gündemi ile ilgili Kayseri Ticaret Odası’nın görüşlerinin belirtildiği basın bültenlerinin basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, Kayseri Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında basına bilgi aktarılması, basın toplantılarının tertiplenmesi,

Kayseri ticaretinin gelişimine yönelik olarak düzenlenen toplantılarda görev alarak organizasyonun yapılması, Bazı toplantılarda sunulan görüşlerin basılıp çoğaltılarak üyelere duyurulması işlemleri bu birimde yürütülür.