BİLGİ BANKASI

Bilgi Bankası

Kanunlar
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU
5362 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU


Yönetmelikler
ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİ
ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ
ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT YÖNETMELİĞİ
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ