BİRİMLER
Etkinlik ve Organizasyon Birimi

Etkinlik ve Organizasyon Birimi

ETKİNLİK VE ORGANİZASYON BİRİMİ


Oda içerisinde ve Oda dışında yapılacak, katılım sağlanacak olan toplantı, seminer, konferans, sempozyum, panel, çalıştay, kongre, eğitim, sosyal etkinlik, gezi, tören, basın toplantısı, ziyaret ve yurtiçi fuar organizasyonlarının takibini yürütür. Yurtiçi fuarlar ile ilgili duyuru ve stant açma gibi iş ve işlemleri yürütür.