BİRİMLER
İç Ticaret

İç Ticaret

İÇ TİCARET POLİTİKASI

Oda Üyelerinin ticari faaliyetlerine yardımcı olmak, yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde üyeleri ticari konularda bilgilendirmek, istatistiksel çalışmalar yapmak, il ve bölgesel ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapmak,


İÇ TİCARET BİRİMİ TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER


Odamızda İç Ticaret Biriminde yapılan işlemler aşağıdaki gibidir;

  • Rayiç Bedel Tespitleri
  • Fatura Onayı İşlemleri
  • Fire ve Zayiat Oranı Tespitleri
  • Örf Adet ve Teamülleri İle İlgili Gelen Taleplerin Takibini ve Onayı
  • Gayrimenkul Kıymet Takdirleri
  • İş Mahkemesi ve Diğer Yargı Organları Tarafından Gönderilen Müzekkerelerin Takibi
  • Mesleki Eğitimin Gelişimiyle İlgili Çalışmalar İle Onay İşlemleri
  • Ustalık Sözleşmesi Onay İşlemleri
  • Türk Patent Ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi İşlemleri