KTO HAKKINDA

İlke ve Değerlerimiz

a-) ETİK DEĞERİMİZ

Hesap verebilen ve etik kuralları göz ardı etmeyen bir yönetim tarzından yanayız.

b-) KALİTEMİZ

Lider bir Oda olmak için kalite, yenilik ve değişimin önemine inanıyor, sürekli gelişmeyi temel bir değer olarak görüyoruz.

c-) ÇALIŞANLARIMIZ

Yaratıcı, proaktif, dinamik, çözüm odaklı ve gelişmeye açık çalışanlardan oluşan Odamız, gelişimin önemli bir parçası olan eğitim faaliyetlerine önem verir. Üyelerimize verdiğimiz her hizmete birlikte imzamızı attığımız gayretli ve ufku açık her bir çalışanımızın Odamıza kattığı değerlerle, daha da büyümekteyiz.

d-) ÜYE ODAKLI HİZMET ANLAYIŞIMIZ

Üyelere saygı ve anlayış ile yaklaşarak onların ihtiyacı olan gerekli bilgi ve eğitimleri için gerekli imkânları sağlar. Üyelerin mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip nitelikli meslek mensupları olmaları ve çalışma hayatında başarılı olmaları için kurumsal her türlü olanağı sunar.

e-) BAŞARIMIZ

Başarının anahtarının planlı, verimli, disiplinli ve tutkulu çalışmak olduğuna inanıyoruz. Hedeflerimize, tüm cesaretimizi, yaratıcılığımızı ve bilimsel metotları kullanarak ulaşmaktayız.

f-) ÜYELERE DESTEK

Üyelere saygı ve anlayış ile yaklaşarak onların ihtiyacı olan gerekli bilgi ve eğitimler için gerekli imkânları sağlar. Üyelerin mesleki ve toplumsal sorumluluğa sahip nitelikli meslek mensupları olmaları ve çalışma hayatında başarılı olmaları için kurumsal her türlü olanağı sunar.

g-) TOPLUMSAL SORUMLULUK

Odamız çalışanların ve üyelerinin memnuniyetini ve beklentilerini önemseyerek üyelere saygılı, dürüst, güvenilir ve insancıl hizmet sunmayı ve sunduğu hizmetlerin kalitesini sürekli geliştirmeyi toplumsal sorumluluğu olarak kabul eder.

h-) ÇEVREYE SAYGI

Odamızın bütün çalışanları görevlerini yerine getirirken çevreyi korur ve çevre bilincini yayarak toplumu aydınlatır.

ı-) BİLİMSEL YAKLAŞIM

Odamız yasal şartlara uygun bir şekilde hizmetlerini hizmet ilkelerine ve etik kurallara bağlı olarak verir. Uluslararası düzeyde nitelikli hizmetler için gerekli olanakları ve ortamı sağlar ve bu tür faaliyetleri destekler.

i-) HİZMET İÇİ EĞİTİM

Oda çalışanlara ülke ve dünya koşullarında yaşanan yenilik ve değişimlerin gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla sürekli hizmet içi eğitim yapılmasının çok yönlü yararına inanır.