BİRİMLER
Kapasite Eks. / Yerli Malı

Kapasite Eks. / Yerli Malı

KAPASİTE VE EXPERTİZ RAPORLARI BİRİMİ

Kapasite raporları; ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla düzenlenirler. Kapasite ve Ekspertiz Raporları Birimimiz üyelerinin rapor başvurularını alarak alanında uzman mühendisler tarafından Kapasite/ekspertiz raporlarının düzenlenmesi işlemini yapmaktadır.