Ticaret Sicili

Limited Şirketler

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILACAK OLAN TASDİKLER HAKKINDA BİLGİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

Ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40, 64, 575, 585 ve 587 nci maddelerinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 ve 89 uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

6/12/2016 tarihli ve 29910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile şirket ana sözleşmelerin müdürlüğümüzde tasdik edilmesi için yetki verilmiştir.

Bu tebliğe ilaveten 13/03/2018 tarihli ve 30359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile de bu yetki kapsamı genişletilmiş şirketlerin kuruluş anında tutması olan zorunlu defterlerin tasdik edilmesi ve imza beyanları düzenlemesine de yer verilmiştir.

Ticaret Sicili Müdürlüklerince Açılış Onayı Yapılacak Ticari Defterler

LİMİTED ŞİRKET

Yevmiye Defteri

Envanter Defteri

Defteri Kebiri

Pay Defteri

Genel Kurul Toplantıve Müzakere Defteri

Müdürler Kurulu Karar Defteri (Tutulması talep edilmesi halinde)


Not:Ticaret Sicili Yönetmeliğine göre Müdürlüğümüze ibraz edilecek defterlerin sayfa numaralarının doğru, eksiksiz, silinmemiş, numaraların üzeri çizilmemiş, kurşun kalemle yazılmamış olması gerekmektedir. Defterin hangi defter olduğu açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde üzerinde yazılı olmalıdır. Bu kurallara uymayan defterler kabul edilmemektedir. Üzerinde sadece "Karar Defteri" yazılı defterler kabul edilmemektedir (Ticari defterlere ilişkin tebliğ gereğince).