BİRİMLER
M.K ve Üye İlişkileri

M.K ve Üye İlişkileri

MESLEK KOMİTELERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİ BİRİMİ

Üyelerimizin memnuniyetini esas alan anlayışla onları sürekli iyileşmesi ve gelişmesini sağlayan sosyal ve teknik alanlarda faaliyetlerde bulunmak.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 14. ve 15. Maddeleri gereğince Odamıza kayıtlı üyelerimiz kırk bir meslek komitesinde gruplanmıştır. Kanunda belirtildiği gibi görevi Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna teklif etmek olan komitelerin Birimimizde aylık toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılarda üyelerimizden sektörleri ile sorunları alınmakta kurumlar bazında çözüm dağılımları yapılmakta yerel düzeydeki talep ve istekler ilimizin yerel yöneticilerine Ulusal düzeyde çözümlenmesi gereken kanun yönetmelik değişiklikleri vb. gerektiren sorunlar üst kuruluşumuz TOBB aracılığı ile ilgili Bakanlıklara iletilmekte ve çözümlenmektedir.


5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunun 12. maddesi gereğince üyelerimizin talep etmiş oldukları her türlü liste, belge, bilgi, dokümanlar hazırlanmakta ve sunulmaktadır.


Üyelerimizin kendi sektörlerini ilgilendiren kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile ilgili taslaklar ile ilgili görüşleri, gerek düzenlemiş olduğumuz toplantılarla, gerek üyelerimizin bizzat iletmiş oldukları görüşleri rapor haline getirerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sektör meclislerine ve ilgili Bakanlıklara iletilmektedir.