ORGANİZASYON

Personel

Genel Sekreterlik
Ticaret Sicil Müdürlüğü
İdari İşler
Mali İşler ve İnsan Kaynakları
Oda Sicil ve Belge Hizmetleri
Projeler ve İstatistik
Başkanlık
Dış Ticaret
Meslek Komiteleri ve Üye İlişkileri
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Basın Yayın
Kalite ve Akreditasyon
Etkinlik ve Organizasyon
AB Bilgi Merkezi
Yazı İşleri
KATOTAM