BİRİMLER
Projeler ve İstatistik

Projeler ve İstatistik

PROJELER VE İSTATİSTİK BİRİMİ


Odamızda Projeler ve İstatistik Birimi Kasım 2018 tarihinde hem odamıza uygun hem de üyelerimize uygun proje çağrılarını takip etmek, bu çağrılara uygun proje fikri oluşturmak, proje yazımı için gerekli istatistik ve verileri toplamak, proje yazımını gerçekleştirmek amacıyla kurulmuştur. Üyelerimize alabilecekleri teşvik, hibe ve kredi konusunda rehberlik yaparak yol göstermeyi amaçlamaktadır.


KAZANILAN PROJELER


1. Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi

Kuşaklararası Şirket Yönetimi İle Kurumsal Gelecek Projesi ile üyelerimizden kurumsallaşma sürecinde olan ve/veya kurumsallaşma potansiyeli olan 100 üyemize alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim verildi. Proje üyelerimize aile şirketlerinin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini, marka ve itibar yönetiminde gelişerek rekabet gücünü artırmayı hedeflemektedir. Projenin toplam bütçesi 45.312,00 TL ORAN Kalkınma Ajansından Destek almıştır.


2. KTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi

KTO Dijital Dönüşümle Kapasite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi ile “elektronik arşiv ve üye modülü” programlarının yazılımı ve programların mevcut programlarımızla entegrasyonu, konusunda personelimize eğitimi ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. Alınan eğitimler Dijital Oda” kavramının ilk adımı olmuştur. Proje kapsamında dijitalleşme süreci ile daha güvenilebilir, ölçülebilir ve ihtiyaca göre çeşitlenebilen istatistik verileri elde edilmiştir. Projenin toplam bütçesi 45.000,00 TL ORAN Kalkınma Ajansından Destek almıştır.


3. KTO Dijital Dönüşümle Kalite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi

KTO Dijital Dönüşümle Kalite Artırımı Eğitim ve Danışmanlık Projesi ile odamızın daha önce 2018 yılında yine ajans teknik destek ile başlamış olan dijital dönüşüm programının tamamlayıcı niteliğinde bir projedir. Ağırlıklı olarak projede kalite entegrasyon sistemleri ile alakalı odamızda daha iyi kurulumun sağlanması hedeflenmektedir. Projede hem personele eğitimler, hem de eğitim sonrası yüz yüze danışmanlıklar ve yapacakları iş faaliyetlerini iyileştirme adımları bulunmaktadır. Projenin toplam bütçesi 45.000,00 TL ORAN Kalkınma Ajansından Destek almıştır.


ORTAK OLDUĞUMUZ PROJELER


1)100 Talep 100 Proje

Proje sahibi Erciyes Üniversitesi ile proje ortaklarında Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi, Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı arasında Kayseri sanayisi ile üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, sanayicinin nitelikli problemlerinin tespit edilmesi, akademisyenlerin ürüne dönüşebilir hazır projelerinin gerçekleştirilmesi amacı ile 100 Talep 100 Proje imzalanmıştır. Kayseri Ticaret Odası olarak proje ortağı olarak yer almaktayız.


2)Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi – Model Fabrika Projesi


Başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerde verimlilik ve dijital dönüşümün sağlanabilmesi için sanayice gelişmiş illerimizde, Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezlerinin (Model Fabrika) kurulması projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile teknik işbirliği kapsamında yürütülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ve Abdullah Gül Üniversitesi işbirliği ile Kayseri Model Fabrika’nın kurulmasına yönelik çalışmalara başlanmış ve İstihdam Bileşeni kapsamında Kayseri’de gerçekleştirilecek olan istihdam odaklı faaliyetlerin il içinde projeye katkı ve destek verecek kuruluşların katılımları ile kesintisiz yürütülmesi amaçlanmıştır.


3) Verimlilik Koordinasyon Ofisi (Güdümlü) Projesi


Proje sahibi Kayseri Sanayi Odası olarak, Kayseri Ticaret Odası, Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde, ilimizdeki mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızda verimlilik artışı sağlayabilmek için “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında Verimlilik Koordinasyon Ofisi kurularak imalat sanayi firmalarına yönelik yalın imalat teknikleri konusunda rehberlik, danışmanlık ve uygulama hizmetleri verilecektir.


4) Erasmustern Konsorsiyum Projesi (AGÜ)


Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Gençlik Fabrikası tarafından yürütülen proje ile üniversite öğrencilerine Avrupa Birliği ülkelerinde staj imkanı sağlanıyor.. Proje Abdullah Gül Üniversitesi Koordinatörlüğünde Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Üniversite Sanayi Araştırma ve İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) ortaklığında yürütülmektedir. Oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

İŞTİRAKÇİSİ OLDUĞUMUZ PROJELER


Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye EkonomisineEntegrasyonu


TOBB öncülüğünde TEPAV ortaklığında ve 12 il arasında Kayseri’de Odamız işbirliğinde yürütülen, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD Fonu) tarafından finanse edilen 24 ay süreli nitelikli çalışanla verimli üretimi teşvik etmek amacıyla yürütülen ilimizde ikamet eden proje hedef kitlesinin mevcut mesleki becerilerinin belgelendirilmesi suretiyle istihdam edilebilirliğini artırmak amaçlı “Mahir Eller Projesi” faaliyete başlamıştır. Bu kapsamda 2019 yılı itibari ile Kayseri ilinde Kamu kurum kuruluş temsilcilerine yönelik proje bilgilendirme toplantısının ilki Şubat ayında geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmiştir. İkinci bilgilendirme toplantısı Nisan ayında meslek liselerine yönelik meslek lisesi temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üçüncü bilgilendirme toplantımız ise Ağustos ayında işveren temsilcilerine yönelik odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında işgücü piyasası ihtiyaç analizi çalışması ve profil hazırlama faaliyeti ile toplamda 1.796 kişi ile telefonla ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Proje hedef kitlesinin test ve belgelendirme süreci olarak Ekim 2019 ayı itibariyle Mahir Eller Projemiz kapsamında Kayseri’de düzenlenen Mesleki Yeterlilik Sınavlarında başarılı olan 66 kişi Mesleki Yeterlilik belgesi almış olup sınav süreçleri devam etmektedir.


AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ


Hangi projeler uygulandı?


2005 yılında birbirini takip eden ve 12 ay sürecek iki projemiz uygulamaya girdi. Pedal (Personel Değerlendir ve Al) ve Rüzgârın ters çevrim etkisini teşbih eden Anafor Projeleri. Toplamda 321 bin Avro’nun Kayseri bütçesine girmesini sağlamıştır.

Pedal, Üniversite mezunu işsizlere iş imkânı yaratarak 113 kişinin iş bulmasına olanak sağlarken, Anafor Projesi güçlü ortaklık yapısı ile ilgili Mesleki Eğitim Kurumları arasındaki koordinasyonu artırarak Kayseri’nin mesleki eğitimdeki %35’lik ilgi durumunu yükseltmeyi amaçlamıştır. Bu Projede Türkiye’de bir ilk gerçekleşmiş ve 1500 kişinin mesleki eğitimin Kayseri’deki durumu ile ilgili yapılan anket çalışması ile nabzı tutulmuş aynı zamanda Kayseri’nin mesleki eğitim konusundaki ilk SWOT Analizi çıkarılmıştır. Böylece bundan sonra yapılacak mesleki eğitimi geliştirme projelerinin yolunu aydınlatmaya bu verilerden bölge olarak yararlanılmasına yardımcı olunmaya çalışılmıştır.

Yönçiz, Elektronik Arşivleme ve Edison Bilseydi isimli üç projemiz ise aynı anda 2006 yılı sonlarında devreye girerek 2007 yılı içerisinde uygulamaları bitirilmiştir. Bu projelerden de 185.600 Avro Kayseri bütçesine katkı sağlanmıştır.

Yönçiz Projesi ile yine mesleki eğitime destek verilirken aynı zamanda şuan ve gelecek 10 yıl için ilimizde ihtiyaç duyulan mesleklerin çıkarılmasına ve ilimizde girişimci sayısını artırmaya yönelik etki yaratacak faaliyetlerde bulunulmuştur. Bu etkinin yaygınlaşmasını sağlayacak el kitabı niteliği taşıyan “Girişimcilik” kitabımız ise oldukça ses getirmiştir.

Elektronik Arşivleme Projesi ise yükselterek, daha hızlı hizmet ve etkin arşivleme kolaylığını sağlayarak Oda kapasitesini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır.

Edison Bilseydi projesi ile elektrik tasarrufunun evlerde ve işyerlerinde verimli kullanımı planlanmış olup, kamuoyunda yüksek ses getiren bir proje konumuna gelmiştir Proje ortağımız Kayseri TÜKOBİR Şubesi sürdürülebilirliği devralarak halen bu konuda çalışmalarını devam ettirmektedir.

2007 yılı içinde uygulamaya giren ve hedef kitlesi 28 yaşını doldurmuş, meslek sahibi kadınlardan oluşan Mızrak Duruşlu Kadınlar Projesi 2007 Kasım ayı içerisinde son bulacaktır. Proje Toplumsal Cinsiyet eşitliği yaklaşımını konu edinerek meslek sahibi kadınların bulundukları mevkiden daha üst mevkilere kendilerini taşımaları için kendi rollerini ve iletişim kurma metotlarını öğrenmelerine yönelik tasarlanmıştır.


Projelerin kazandırdığı maddi etkiler


2007 yılı sonlarında yaptığımız araştırma sonucunda 113 kişinin Pedal projesi ile iş bulma imkanına kavuştuğu tespit edildi. Böylece üretim bandında 113 kişiye iş imkanı sağlanabilmesi için yapılması gereken 22.600.000 TL’lik yatırımın önüne geçilmiştir.

Yaptığımız etki analizi sonrası gerçekleştirilen her bir projenin, proje bütçesinin yaklaşık 10 katı kadar maddi etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Projelerin uygulamaya başladığı 2005 yılından bu yana Odamız, sadece yukarıda bahsedilen 6 proje ile 593.271 Avro’nun Kayseri piyasasına girmesinde etkili olmuştur.


Projelerin kazandırdığı sosyal etkiler

Odamız projeler sonrası kazandığı tecrübeleri kullanmaya devam etmiştir.Sürdürülebilirlik esnasında yaptığı eğitimlere katılan katılımcılara iş bulma imkanı sağlamaya gayret etmiş ellinin üzerinde işsize iş imkanı tanımıştır.


Kayseri’nin proje yazım ve yönetim kapasitesini artırmak amacıyla 90 kişiye proje yazım ve yönetim eğitimini ücretsiz vermiştir. Eğitimler sonrası 2 kişinin iş kurmasına ve birçok sivil toplum örgütünün ortak proje çalışma yapmasına vesile olmuştur.


Mesleki eğitimin Kayseri’de yaygınlaşmasına da yardımcı olan projelerimiz ildeki mesleki eğitime ilginin %35’lerden %40’lara ulaşmasında da etkilidir.


Odamızın mesleki eğitim konusunda yaptığı ilk büyük çalışma mesleki eğitimin SWOT analizini çıkarmak olmuş, bir çok projenin kurgusunda yardımcı kaynak olarak kullanılmıştır. Ayrıca ilk defa bir il Mesleki eğitimin analizini gerçekleştirmiştir.


Ayrıca kurum ve kuruluşlardan mesleki eğitimin gelişmesi yönünde beklenti ve durum tespit analizi de yine mesleki eğitimin ilimizde gelişmesine yardımcı olan çalışmalarımız arasındadır.

Girişimciliğin ilimizde özendirilmesi ve zihni değişikliğin oluşması amacıyla da çalışmalar gerçekleştirmiş bu çalışmaların somut çıktısını hazırladığı yayınlara aktarmıştır.

10 yıl sonrasını düşünen Odamız Kayseri vizyonunu sağlayabilmek amacıyla, 10 yıl sonra ilimizde ihtiyaç duyulacak meslekleri de çıkarma eğilimi göstermiştir. Bu anketlerin çıkarılması esnasında firmaların ihtiyaç duyduğu elemanları da ilgili kurum işbirlikleri ile tespit etmiş ve eleman ihtiyacı duyan firmalarla işe ihtiyaç duyan kişileri buluşturmuştur.


Yapılan bu analizler, hızla artan beyin göçünü de tersine çevireceğini varsaymaktadır.

Bir sanayi ve ticaret kenti olan ilimizin enerji ihtiyacı konusunda da çalışmalar yapan Odamız, tüketim alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilir kalkınmaya sürekli destek olmayı atlamamıştır. Edison Bilseydi projesi çalışmaları sürecinde toplam 31 eğitim, 31 kriterden oluşan anket sonrası yapılan birkaç aylık incelemede tasarruf oranının stabil hal aldığı ve %10’luk bir düşüş sağlanabildiği tespit edilmiştir. Gelecekte tasarruf oranının daha da yükseleceği ümit edilmektedir. Bunun için daimi projelerin gündeme getirilmesi gerekmektedir. Projemiz sonrası Edison Bilseydi projesinin tanıtımını yapmak üzere Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Hilmi Güler’e yaptığımız ziyaret sonrası benzeri bir projenin gündeme geleceği haberini almakta bu görüşümüzü desteklemiştir.


Mızrak Duruşlu Kadınlar ismiyle gerçekleştirilen projemizde ise proje amacının yanı sıra yeni bir mesleğin doğmasına vesile olunmuştur. Proje ile birlikte gündeme gelen “mediasyon” Arabuluculuk Kanun Tasarısı dikkatleri proje üzerine çekmiştir. Mediasyon , uyuşmazlıkların çözümüne alternatif bir yol sunmaktadır. Adalet Bakanlığı sistemine girecek olan mediasyon için Adalet Bakanlığı’nda siciller oluşturulacaktır. Proje katılımcılarının 33 tanesi bu mesleği benimsemişlerdir. Odamız bu girişimi de desteklemek amacıyla Mediasyon merkezini Oda içerisinde kurmuş, Kayseri Mediatör İşadamları Derneği’nin kurulmasına da öncülük etmiştir.


Daha Detaylı Bilgi için;

Projeler Birimi//proje@kayserito.tr- Dahili 184