Ticaret Sicili

Yetki Kabul ve Dijital İmza Beyanı İşlemleri

20.02.2021tarih31401sayılıResmî Gazetedeyayımlanan Tebliğ ile yürürlüğe giren, “Şirket kuruluş Sözleşmelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile imza verilerinin elektronik ortamda temini hakkında yasal düzenleme yapılmıştır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40.maddesi düzenlemesi çerçevesinde;MERSİSüzerinden yapılan kuruluş ve yetkili atama tescili başvurularında imzaya yetkili olanların (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) imza verilerinin elektronik ortamda mevcut olması halinde ilgili veri tabanlarındanMERSİSüzerinden temini sağlanarak, bu düzenlemeyle ıslak imzalı olarak Müdürlüğümüze verilen imza beyannamelerinin elektronik ortamdan verilmesi sağlanmıştır.

Yetkili olan kişilerin yetki kabul işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla,MERSİSüzerinden yapılan tescil başvuru ekranına“YETKİ KABUL İŞLEMLERİ”modülü oluşturulmuştur. Yetki kabul işlemleri,MERSİS’de, tescil başvurusu sırasında sistem tarafından yetki kabul onayı vermesi istenilen yetkili (yeni nüfus kimliğe sahip kişiler için) olarak atanan her bir kişi kendisi tarafından e-devlet, e-mobil ve e-imzası ile giriş yaparak“YETKİ KABUL İŞLEMLERİ”modülüne giriş yaparak yetki kabul onayının verilmesi sağlanmıştır.

01/03/2022tarihi itibariyleMERSİSüzerinden tescili için müracaat edilecek yetki atama ile kuruluş başvurularında elektronik imza ile tescil başvuruların oluşturulmasına başlanacaktır.

Kullanıcılar tarafından yapılacak başvuruların, herhangi bir aksamaya neden olmaması içinMERSİSana sayfasında bulunan“YARDIM”bölümünde“DİJİTAL İMZA BEYANI”dokümanının incelenmesi ve bu yeni uygulama ile işlem sürecinin nasıl yürütüleceği hakkında bilgi edinilmesi hususu önem arz etmektedir.

DİJİTAL İMZA BEYANIbelgeye ulaşmak için tıklayınız