İÇ TİCARET

2024 Yılı Mart Ayı Peşin Hububat-Bakliyat Satışları (Süre Uzatımı)

02 Nisan 2024 - 06:28:48

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Kayseri BaşmüdürlüğündenOdamıza iletilen, 22.03.2024 tarihli,E-74384990-202.01.01-1427786
sayılı yazısında bilgisi verilmişti, 01.04.2024 tarihli veE-74384990-202.01.01-1434538 sayılı yazısında,

2024 Mart ayında TMO depolarından satışa açılan hububat stokları için son para yatırma tarihi29 Mart 2024 (dahil), son ürün teslim tarihi ise 31 Mart 2024 (dahil) olarak ilgide kayıtlı talimatımız ilebildirilmişti.

Bu defa satışlarımızda yaşanan yoğunluk ve gelen talepler dikkate alınarak 2024 Mart ayında TMOdepolarından satışa açılan hububat stokları için son para yatırma tarihi 03 Nisan 2024 (dahil), son ürünteslim tarihi ise 07 Nisan 2024 (dahil) olarak yeniden belirlenmiştir.

Mart ayında satışa açılan ELÜS hububat stokları için TÜRİB işlem tarih aralığında herhangi birdeğişiklik veya süre uzatımı söz konusu değildir.

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Kayseri Ticaret Odası