İÇ TİCARET

AB NET SIFIR SANAYİ YASASI HK.

23 Şubat 2024 - 07:26:35

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan Odamıza gönderilen “AB Net Sıfır Sanayi Yasası” konulu yazısı şu şekilde;

“Ticaret Bakanlığının TOBB’a ilettiği yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirildiği,

Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;

- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına

ulaşması,

- Net sıfır teknolojiye sahip daha fazla üretim tesisinin daha hızlı bir şekilde inşa edilmesine olanak tanınması,

- Bataryalar, güneş pilleri, kara ve deniz rüzgarı, yakıt hücreleri, elektrolizörler, grid teknolojiler ve sürdürülebilir alternatif yakıtlar gibi teknolojilerin desteklenmesi,

- Net sıfır ürünler için pazar erişiminin kolaylaştırılması,

- AB'de net sıfır sanayilerin büyütülmesi için ihtiyaç duyulan iş gücünün becerilerinin geliştirilmesinin desteklenmesi amaçlandığı, belirtilerek konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı’nın bilgilendirme yazısı ekte iletilerek konunun üyelere duyurulması” istenmektedir.


Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.