İÇ TİCARET

ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİNİN UYGULANMASINA GEÇİLMESİ (BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI)

05 Temmuz 2024 - 14:25:53

Sayın Üyemiz,

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen “Çalışma Gün ve Saatlerinin Uygulanmasına Geçilmesi (Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları) konulu yazıda;

“6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerince, ilimiz ve ilçelerinde faaliyet gösteren berber kuaför ve güzelik salonlarının Kayseri ili ve ilçeleri için 02.09.2022 tarih ve 77762928 Valilik Olur'u ve Talas İlçesi için 21.09.2022 tarih ve 78108158 sayılı Valilik Oluru, Berber Kuaför ve Güzellik Salonlarının haftada bir gün kapalı olması için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmişti. Bakanlık tarafından daha önce belirtilen uygulama başlangıç tarihi, halihazırda Valilikler ile meslek kuruluşları arasında devam eden görüş alma sürecinde zamana ihtiyaç duyulması dolayısıyla Bakanlık Makamının 27.09.2022 tarihli ve 78582218 sayılı Olur'u ile öncelikle 01.01.2023 olarak, akabinde ise farklı illerden gelen taleplerin değerlendirilerek sonuçlandırılması, süreçlerin ayrıntılı olarak belirlenebilmesi ve iller düzeyinde ilave hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2023 tarih ve 86491357 sayılı yazıları ile; Berber Kuaför ve Güzellik Salonlarının haftada bir gün kapalı olması hususunda 01.07.2023 olarak belirtilen uygulama başlangıç tarihi 01.07.2024 olarak revize edilmişti. Bu itibarla; 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanan Berber Kuaför ve Güzellik Salonlarının haftada bir gün kapalı olması hususu, herhangi bir mağduriyete sebep olunmaması için meslek kuruluşlarınca konu ile ilgili üyelerin bilgilendirilmesi” istenmektedir.

Konu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.

KAYSERİ TİCARET ODASI


EKİ: KAPALI GÜNLER. METNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ!