İÇ TİCARET

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kayseri Başmüdürlüğü Kasım Ayı Satış Talimatı

02 Kasım 2023 - 09:13:46

Sayın Üyemiz,

Kuruluşun stoklarında bulunan ve (Ek-l)'de yer alan makarnalık buğday, ekmeklik buğday, aıpa, mısır, çavdar, yulaf ve tritikale aşağıda belirtilen esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla 01 Kasım 2023 tarihinden itibaren kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak, kırınızı mercimek ve pirinç aşağıda belirtilen esaslar ve (Ek-2)'de belirtilen fiyatlarla 01 Kasım 2023 tarihinden itibaren satılacaktır.

A) HUBUBAT SATIS USUL VE ESASLARI:

Satışlar TMO Elektronik Satış Platformu (ESP) üzerinden gerçekleştirilecek olup işyerleri tarafından elden başvuru (çavdar-yulaf ve tritikale hariç) alınmayacaktır.

Bu nedenle satışlara başvuru yapacak kişi ve kuruluşların TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP), ELÜS stoklarına başvuru yapacakların da hem TMO Elektronik Satış Platformuna (ESP) hem de TÜRİB'e (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) üye olması gerekmektedir.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek- 2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir.

ELÜS satışlarından maniplasyon ilave ücreti alınmayacaktır.

Satış Platformu üzerinden satışı yapılacak makarnalık buğday, ekmeklik buğday, arpa ve mısırlar için kasım ayı boyunca her hafta sistem üzerinden alman taleplerin dağıtımı yapılacaktır. Her hafta talep alınarak dağıtımı yapılan stoklar, bir sonraki hafta satışa açılan stok ekranından düşülecektir. Bu kapsamda ilgili ürünler için son para yatırma, son teslim ve Elüsler için takas tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

TMO Deposu Son Para Yatırma Tarihi 27.11.2023

Türib Takas Son İşlem Tarihi 27.11.2023

Ürün Son Teslim Tarihi 15.12.2023

Satışlardan istifade etmek isteyenler yapabilecektir.

Çavdar-tritikale-yulaf talepleri Başmüdürlüklere bizzat yapılacaktır.

Çavdar-tritikale-yulaf satışlarında son para yatırma tarihi 27 Kasım 2023, son teslimat tarihi ise 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda yatırım hesabında eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir.

B) KIRMIZI MERCİMEK VE PİRİNÇ:
1. Paketli Kırmızı Mercimek ve Pirinç Satışı

Başmüdürlükler mevcut kırmızı mercimek ve pirinç stoklarını dikkate alarak perakende satışlarının yanı sıra aylık pirinçte 250 kg'a, 1 kg paketli kırmızı mercimekte ise 500 kg'a kadar bakkal ve marketlerde (gıda perakendecileri), kamu kurum ve kuruluş yemekhanelerine ve ZiraatOdalarına (sadece satış marketlerinde satılmak üzere) peşin bedel mukabili toptan cari sataş fiyatlarıyla satış yapılacaktır.

Paketli ürün toptan satışlarından yararlanmak isteyen başvuru sahiplerinden alınacak faaliyet belgeleri 01 Ekim 2023 tarihinden sonrası için alınmış belgeler olacaktır.

Toptan paketli ürün satışlarında alıcılardan Kuruluş' dan satın aldıkları ürünleri toptan olarak üçüncü şahıs ve kuruluşlara satmayacaklarına veya devretmeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır(Ek-3).

Gıda perakendecilerine yapılacak toptan paketli ürün satışlarında paketli olarak teslim alınan ürünleri nihai tüketiciye azami olarak TMO perakende satış fiyatlarımız üzerinden satacaklarına dair (Ek-4) taahhütname de alınacaktır.

PTTEM Teknoloji ve Elektronik Hizmetler A.Ş. dijital satış platformu kanalıyla gerçekleştirilen satışlar için ekte yer alan toptan satış fiyatlarımız ile paketli ürün satışına devam edilecektir.

2. Kabuklu Kırmızı Mercimek Satışı:

Batman Başmüdürlüğü stoklarında bulunan 4 bin ton yerli kabuklu kırmızı mercimek kişi ve kuruluş ayrımı olmaksızın peşin bedel mukabili serbest olarak Ek-2' de yer alan fiyattan toptan olarak satışa açılmıştır.

Dökme olarak stoklanan kabuklu kırmızı mercimeğin satışı yine dökme olarak kamyon üstü teslim esasına göre yapılacaktır.

Satışı yapılan kabuklu kırmızı mercimek için son para yatırma tarihi 27 Kasım 2023, son teslimat tarihi ise 15 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.

Yapılacak satışlara ilişkin maniplasyon ve nakliye ilave ücreti alınıp alınmayacağı hususu Ek- 2'de yer alan satış fiyatları tablolarının altında belirtilmiştir. Kabuklu kırmızı mercimeklerden numune talep edenlere 17,50 TL/Kg (KDV hariç) fiyatla numune verilecektir. Detaylı bilgi ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla