İÇ TİCARET

TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA GÜNCELLEME VE KAMU DANIŞMA SÜRECİ

13 Kasım 2023 - 14:58:04

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen Ticaret Bakanlığına ait yazıda, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) güncellenmesi çalışmaları kapsamında, BK tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde kamu danışma sürecinin başlatıldığı belirtilmiştir.

Yazıda devamla, 5 Ocak 2024 tarihine kadar güncellenecek bahse konu STA'nın önceliklerine yönelik görüş bildirilmesinin amaçlandığı ve danışma sürecine ülkemizdeki ilgili paydaşların da katkı sağlayabileceği vurgulanmıştır.
Ayrıca,

linkler üzerinden mezkur şekilde görüş bildirilebileceği, İstişare süreci ülkemiz firmalarına da açık ve ilgilenebilecek kurum ve firmalarımızın görüşlerini iletmesi mümkün olduğu bildirilmiştir.

Saygılarımızla,
Kayseri Ticaret Odası