Dış Ticaret

DEİK Temsilciliği

DEİK TEMSİLCİLİĞİ

1986 yılında kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu - DEİK, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevlendirilmiş kurumudur.

11 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan 6552 Sayılı Kanunla yeni bir yapıya kavuşan DEİK, "Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürütme" görevini tamamıyla üstlenmiş olup, Kurucu Kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu gönüllü bir‘iş diplomasisi'örgütüdür.

Odamızda özellikle üretici, sanayici ve KOBİ’lerin dış ekonomik ilişkiler kapsamındaki faaliyetlerine destek olabilmek için 2008 yılında DEİK Temsilciliği kurulmuştur.

Temsilciliğimiz, DEİK tarafından düzenlenen etkinlikler, yurtdışına gerçekleştirilen ticari heyet ziyaretleri gibi konularda firmalarımızı bilgilendirmektedir.

Kurulduğu günden bu yana işadamları heyetleri ağırlamış, Kayserili firmalarımızla yabancı heyetlerin ikili iş görüşmeleri yapması sağlanmıştır.

Önümüzdeki dönemlerde, DEİK bünyesinde faaliyet göstermekte olan iki taraflı İş Konseyleri ile ortaklaşa etkinlikler düzenlenmesi ve bu sayede firmalarımızın ülkeleri daha yakından tanıma fırsatı bularak, iş ilişkilerinin gelişmesinin sağlanması hedeflenmektedir.


DEİK / İş Konseyi Üyeliği Ne Sağlar?


DEİK İş Konseyleri, Yürütme Kurulları aracılığıyla DEİK organlarında alınan kararları uygulamakla sorumlu olan, DEİK’in belkemiği mekanizmalardır. Sorumlu oldukları ülkeler, sektörler ve amaçlar çerçevesinde ikili ve çoklu kurumsal işbirliğini tesis eden İş Konseyleri, DEİK bünyesinde ‘İkili İş Konseyleri’, ‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ olmak üzere üç ayrı kategoride yapılanmaktadır.


Kurumsal Doküman hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Deik hakkında bilgi için tıklayınız.


Tel: 0352 222 45 28-175

Faks: 0352 2321069

E mail:dis.ticaret@kayserito.tr